Rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu

Co to jest faktoring i dla kogo jest przeznaczony? Faktoring to usługa finansowa, która polega na wykupie przez firmę faktoringową (Faktora) niewymagalnych wierzytelności przedsiębiorstwa (Faktoranta) z tytułu sprzedaży towarów / usług. Jest to usługa skierowana do firm, które sprzedają towary…

 Co to jest faktoring? Na czym polega?

Co to jest faktoring? Na czym polega?

Faktoring co to takiego? Faktoring to usługa finansowa, która polega na wykupie przez firmę faktoringową (Faktora) niewymagalnych wierzytelności przedsiębiorstwa (Faktoranta) z tytułu sprzedaży towarów / usług. Faktoring  jest wygodnym i szybkim sposobem pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność gospodarczą. Jest…


NIP: 777 33 61 666 | REGON: 386077710 | KRS: 0000841745

Copyright © 2020 WFF.COM.PL