Co wybrać – kredyt czy faktoring? Jakie są różnice między kredytem a faktoringiem?

Co wybrać – kredyt czy faktoring? Jakie są różnice między kredytem a faktoringiem?

Płynność finansowa – dlaczego jest taka istotna w prowadzeniu działalności?

Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest filarem stabilnego rozwoju firmy. Odpowiedni dostęp do środków finansowych jest szczególnie istotny w każdym przedsiębiorstwie gdyż utrata płynności finansowej wpływa na trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec US, ZUS, kontrahentów czy pracowników pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Począwszy od ryzyka, że dostawcy mogą zerwać umowy, odmówić dalszego dostarczania produktów czy też żądać każdorazowo płatności gotówką, poprzez utratę pracowników, skończywszy nawet na bankructwie firmy. Aby temu przeciwdziałać i stabilnie się rozwijać, firmy korzystają z różnych źródeł finansowania bieżących wydatków. Wykorzystują oczywiście własne środki, a jeśli te są niewystarczające, sięgają po kapitał dłużny (obcy).

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które są wykorzystywane do finansowania bieżącej działalności, m. in.: kredyt obrotowy, faktoring, emisja obligacji / akcji, prywatne pożyczki dla firm itp. Z badań rynku przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorców wynika, że na kredyt obrotowy decyduje się 45% respondentów – jest to najczęściej wybierany produkt zabezpieczający płynność finansową. Na drugim miejscu znalazł się faktoring dla firm, na który decyduje się niemal 20% badanych firm.

Tyle mówią badania. Ale które rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej firmy? Które opłaca się bardziej… i w jakiej sytuacji? W tym artykule spróbujemy pomóc w wyborze odpowiedniego produktu i skupimy się na porównaniu najbardziej popularnych narzędzi finansowych, czyli kredytu obrotowego i faktoringu.

Na czym polega kredyt a na czym faktoring? Cechy charakterystyczne dla kredytu i faktoringu.

Faktoring

Kredyt

Profil przedsiębiorstwa
 • Dostępny dla młodych firm, nawet z rocznym stażem,
 • Firma o średnim lub słabym standingu, jeśli posiada portfel wiarygodnych i sprawdzonych odbiorców, oferująca produkt cieszący się popytem na rynku,
 • Dla podmiotów o ugruntowanej pozycji a także dla takich, które są w fazie dynamicznego wzrostu, który rodzi zapotrzebowanie w zakresie dodatkowego finansowania sprzedaży oraz w zakresie efektywnego zarządzania należnościami,
 • Firma poszukująca dodatkowych źródeł finansowych czy poprawy struktury bilansu.
 • Udokumentowana, pozytywna historia działalności, min. 2-3 lata,
 • Dobra lub bardzo dobra sytuacja finansowa, w tym m.in. wymagana zdolność do spłaty zobowiązań (firma generuje odpowiednio wysoki zysk i gotówkę),
 • Posiada zabezpieczenia rzeczowe odpowiedniej wartości i jakości.
 • Wymagane spełnienie szeregu wskaźników finansowych i warunków banku zapisanych w umowie kredytowej.
Dostępność / Procedury
 • Szybki i łatwy proces,
 • Duża dostępność i elastyczność limitu faktoringowego.
 • Proces przyznania kredytu jest długotrwały i wymaga złożenia większej ilości dokumentów,
 • Może być wymagane sporządzenie biznes planu (projekcji finansowej) na kilka lat.
Zabezpieczenia
 • Cesja wierzytelności,
 • Weksel in blanco,
 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
 • Weksel in blanco,
 • Zabezpieczenia rzeczowe, takie jak:
  o hipoteka,
  o zastaw rejestrowy,
  o przewłaszczenie,
 • Cesja wierzytelności,
 • Poręczenia.
Usługi dodatkowe (oprócz finansowania)
 • Monitoring wierzytelności,
 • Inkaso należności i prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców,
 • Opcjonalnie – przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców.
 • Brak
Koszty

Na koszt faktoringu składają się:

 • Prowizja przygotowawcza,
 • Odsetki,
 • Prowizja za zarządzanie wierzytelnościami,

Ewentualne prowizja za przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Koszt kredytu zwykle stanowią:

 • Prowizja przygotowawcza,
 • Odsetki,
 • Koszty ustanowienia zabezpieczeń,
  dodatkowe opłaty, np.: prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizja od niewykorzystanej kwoty limitu.
Źródło spłaty
 • Kontrahenci objęci umową faktoringu
 • Kredytobiorca
Poziom dostępnego finansowania
 • Elastyczne finansowanie, którego wysokość rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży i wyższym poziomem należności. Ściśle dopasowane do sezonowości.
 • Uzależnione każdorazowo od sytuacji finansowej Przedsiębiorcy, m.in. zdolności do spłaty zadłużenia czy wartości i jakości zabezpieczeń.
Skutki bilansowe i finansowe
 • Poprawa wskaźników finansowych wynikająca z zamiany należności na gotówkę.
 • Obciążenie bilansu poprzez większe zadłużenie, gorsze wskaźniki finansowe.
Ryzyko wypłacalności odbiorcy
 • Przejmuje Faktor w faktoringu pełnym
 • Ponosi przedsiębiorstwo
Cel wykorzystania środków
 • Dowolny
 • Zgodny z umową kredytową

Faktoring czy kredyt? Na co się zdecydować?

Zarówno faktoring jak i kredyt mogą zapewnić poprawę płynności finansowej Twojej firmy. Produkty różnią się zakresem świadczonych usług, dostępnością i wymaganiami jakie przedsiębiorca musi spełnić aby uzyskać finansowanie dla firm. Decydując o wyborze poszczególnych rozwiązań finansowania bieżącej działalności, każda firma musi indywidualnie uwzględnić swoją sytuację finansową oraz własne oczekiwania. W pewnym uproszczeniu – jeśli firma ma dobrą sytuację finansową, posiada wolne aktywa pod zabezpieczenie i zależy jej wyłącznie na uzyskaniu dodatkowej gotówki, chętniej skorzysta z kredytu. Jeśli jednak przedsiębiorca potrzebuje usprawnić spływ należności od odbiorców, potrzebuje bardziej elastycznego i dostępnego finansowania, nie posiada majątku rzeczowego, to będzie skłaniać się w stronę faktoringu. Warto pamiętać, że faktoring:

 • nie zmniejsza zdolności kredytowej (nie pogarsza wskaźników zadłużenia),
 • nie wymaga zabezpieczeń rzeczowych,
 • jest elastyczny i przyznawany w szybkim czasie,
 • buduje w firmie przewagę konkurencyjną, bo pozwala zaoferować dłuższe terminy płatności odbiorcom,
 • poprawia skuteczność zapłaty za wierzytelności,
 • zwiększa bezpieczeństwo biznesu.

Bez względu jednak na różnice między faktoringiem, a kredytem bankowym czy indywidualne preferencje firmy, należy zwrócić uwagę, że obydwa te produkty wzajemnie się uzupełniają i z powodzeniem są stosowane łącznie w przedsiębiorstwie jako usługi komplementarne.


NIP: 777 33 61 666 | REGON: 386077710 | KRS: 0000841745

Copyright © 2020 WFF.COM.PL