Bezpieczny rozwój biznesu dbaj o najlepsze relacje z kontrahentami
i ograniczaj ryzyko.
Lepsza płynność finansowa w prosty sposób zamień stos faktur na gotówkę i korzystaj z niej od razu.
Szybszy wzrost sprzedaży zbuduj przewagę rynkową i wyprzedź konkurencję.
Wygoda dla Twojej firmy nie martw się czy kontrahent zapłaci,
tylko rozwijaj firmę.

faktoring z regresem (niepełny)

finansowanie sprzedaży

faktoring bez regresu (pełny)

finansowanie i ochrona

faktoring odwrotny

finansowanie zakupów

pożyczka dla firm

finansowanie i rozwój

Faktoring w Wielkopolskim Funduszu Faktoringowym

Dlaczego warto współpracować z WFF?

Szybkość

 • szanujemy Twój czas,
 • działamy szybko i sprawnie,
 • ograniczamy do minimum niezbędne, formalności.

Elastyczność

 • jesteśmy niezależną instytucją, oferującą unikalne rozwiązania finansowe,
 • podchodzimy nieszablonowo do kształtowania warunków współpracy,
 • działamy w oparciu o zindywidualizowane modele zarządzania ryzykiem.

Transparentność

 • oferujemy proste i zrozumiałe zasady
  ..współpracy
 • stosujemy przejrzyste zapisy umów
  ..bez ukrytych opłat.

Zaangażowanie

 • staramy się jak najlepiej zrozumieć Twoje potrzeby,
 • oferujemy pełne zaangażowanie, .profesjonalizm i troskę o najwyższą jakość obsługi,
 • chętnie się uczymy oraz dzielimy wiedzą i doświadczeniem.

FAQ?

DOTYCZĄCE USŁUGI i KLIENTA:

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala błyskawicznie zamienić należności na gotówkę. W praktyce działa to tak, że Faktor wypłaca Tobie środki z tytułu przekazanych faktur, natychmiast po ich wystawieniu, a ponadto świadczy na Twoją rzecz usługi związane z ewidencjonowaniem należności i monitorowaniem spłat od Odbiorców – czyli pilnuje żeby kontrahenci zapłacili na czas. Istotą tego produktu jest poprawa płynności finansowej Twojej firmy, obniżenie ryzyka współpracy z Odbiorcami oraz zarządzanie należnościami. Korzystając z naszych usług masz komfort planowania wydatków, czujesz się bezpieczniej i w pełni możesz się skoncentrować na rozwoju biznesu. Więcej »

Najważniejsze składniki oferty to: prowizja przygotowawcza i oprocentowanie (analogicznie jak dla kredytu bankowego) oraz prowizja od faktury (typowa dla usługi faktoringu opłata za zarządzanie wierzytelnościami). Łączny koszt tych opłat może się wahać od kilku dziesiątych procenta do kilku procent od faktury, w zależności od terminu płatności faktur, wielkości limitu finansowania oraz ryzyka transakcyjnego. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać szczegółową kalkulację skontaktuj się z nami. Zobacz więcej: ile kosztuje faktoring?

Stosujesz kredyty kupieckie – sprzedajesz towary/usługi wystawiając faktury z odroczonym terminem płatności?
Chcesz poprawić płynność finansową i szukasz sposobu na szybsze pozyskanie gotówki?
Obawiasz się o wypłacalność Odbiorców i chciałbyś ich zweryfikować?
Kontrahenci nie płacą w terminie i zmęczyło Cię ciągłe przypominanie się o zaległej płatności?
Chcesz ograniczyć koszty związane z administrowaniem i rozliczaniem należności?
Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi TAK, to faktoring jest dla Ciebie. Skorzystaj z oferty Wielkopolskiego Funduszu Faktoringowego.

Owszem, jest to możliwe. Faktoring jest instrumentem finansowym, który jest bardziej dostępny od kredytu. Jeśli działasz  co najmniej 6 miesięcy, masz grono stałych Odbiorców o dobrym standingu, dostarczasz sprawdzone i/lub wyróżniające się produkty/usługi, to możesz ubiegać się o finansowanie w Wielkopolskim Funduszu Faktoringowym. Ostateczną decyzję o współpracy uzależniamy od weryfikacji portfela Kontrahentów i analizy strategii rozwoju Twoje biznesu.

Standardowo finansowanie w formie faktoringu nie wymaga zabezpieczeń rzeczowych, tak jak to zazwyczaj bywa w przypadku ubiegania się o kredyt. Zabezpieczeniem faktoringu jest najczęściej cesja należności przysługujących wobec Odbiorców. Zdarzają się jednak sytuacje, w których może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie, m.in.: w przypadku silnej koncentracji sprzedaży, występowania powiązań, w przypadku faktoringu odwrotnego lub faktoringu cichego.

To zależy głównie od Twoich potrzeb – czy ważniejsze jest dla Ciebie finansowanie i odciążenie firmy od obowiązków związanych z pilnowaniem spłat od Kontrahentów, czy ochrona przed ryzykiem, czy może zależy Tobie na przyspieszeniu płatności do Dostawców i finansowaniu zakupów. Na wybór rodzaju faktoringu dla Twojej firmy wpływ ma również branża w której działasz, skala obrotów, zasady współpracy z Kontrahentami (czy występują zakazy cesji). Skontaktuj się z nami, a chętnie doradzimy, który produkt byłby najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy.

Faktoring jest bardzo uniwersalnym instrumentem finansowym, z którego można skorzystać nawet wtedy gdy wykazujesz stratę z działalności. Dlatego z faktoringu korzystają również firmy, które nie mają dużych aktywów, nie wykazują przejściowo zysków z działalności czy mają inne trudności z pozyskaniem finansowania w banku. Warunkiem złożenia oferty przez Wielkopolski Fundusz Faktoringowy w takich sytuacjach jest wykazanie dodatnich kapitałów.

Cenimy Twój czas i dlatego staramy się możliwie najszybciej podjąć decyzję o przyznaniu limitu finansowania.  Standardowo w przypadku finansowania sprzedaży zajmuje nam to 3-4 dni robocze od momentu otrzymania wniosku faktoringowego wraz z wymaganymi dokumentami i kompletnie uzupełnioną Listą odbiorców (załącznik do wniosku). Zakres dokumentów wymaganych przez Wielkopolski Fundusz Faktoringowy znajdziesz tutaj: faktoring z regresem, faktoring bez regresu. Kluczowym elementem analizy faktoringowej (finansowanie sprzedaży) jest ocena Twoich odbiorców pod kątem zdolności do terminowego spłacania zobowiązań. Dopuszczamy opóźnienia w zapłacie należności nie przekraczające 30 dni.

Tak, w Wielkopolskim Funduszu Faktoringowym oferujemy współpracę nawet jeśli charakter Twojej działalności nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Nieważne czy jesteś mikro czy małą firmą, spółką czy jednoosobową działalnością gospodarczą, czy jesteś wolnym zawodem czy może start-up’em. Zgłoś się do nas, a zobaczymy co możemy Tobie zaproponować.

Jak najbardziej. Wielkopolski fundusz Faktoringowy oferuje faktoring pełny oparty na polisie klienta. Wymaga to zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Faktorantem, Towarzystwem Ubezpieczeniowym i Faktorem, w którym zostają określone szczegółowo zasady współpracy, w tym prawa i obowiązki stron.

DOTYCZĄCE FAKTUR i ODBIORCÓW:

Wielkopolski fundusz Faktoringowy finansuje faktury których termin płatności nie przekracza pół roku.

Standardowo umową faktoringu obejmujemy należności wobec odbiorców, którzy w sposób cykliczny nabywają towary/usługi w Twojej firmie. Jeżeli jednak wartość pojedynczej faktury jest znacząca lub stanowi część obrotu Twojej firmy, to możemy sfinansować taką wierzytelności.

Tak. Możemy zaoferować finansowanie oparte na cesji należności z wybranego kontraktu (spośród kilku), które łączą Ciebie z Odbiorcą. W przypadku faktoringu bez regresu (faktoringu pełnego) nie ma takiej możliwości i wymagana jest cesja globalna.

W przypadku gdy wierzytelności stanowią zabezpieczenie na rzecz innego banku / faktora, mogą być objęte faktoringiem po uprzednim zwolnieniu cesji w formie pisemnej. Finansujemy wyłącznie wierzytelności, które są wolne od obciążeń i nie stanowią zabezpieczeń na rzecz innych instytucji. Ponadto wierzytelności muszą być bezsporne, pieniężne i niewymagalne.

W zależności od rodzaju faktoringu i struktury transakcji, standardowo wypłacimy Tobie od 80% do 100% wartości finansowej wierzytelności.

Tak, jeśli wysokość potrąceń nie przekracza 10%. Przedstawiając warunki współpracy uwzględnimy ten fakt w wysokości zaliczki.

Faktoring bywa czasami (całkowicie niesłusznie) kojarzony z windykacją lub złą sytuacją finansową klienta. Tymczasem faktoring staje się coraz popularniejszą usługą, z której korzysta rokrocznie więcej firm. Warto się, upewnić że Twój Odbiorca nie myli tych pojęć. W razie wątpliwości przypomnij i wytłumacz Twoim kontrahentom, że korzystasz z faktoringu po to aby zaoferować im lepsze warunki współpracy (np. dłuższe terminy płatności) i aby poprawić swoją płynność finansową. Większość odbiorców doceni Twoją wolę do zaoferowania atrakcyjniejszych warunków współpracy i masz duże szanse, że przekona ich to do współpracy faktoringowej.

W zależności od produktu, z którego korzystasz skutki opóźnienia w zapłacie przez Odbiorcę są różne. W przypadku faktoringu bez regresu (faktoringu pełnego), ryzyko niewypłacalności Twojego Klienta przejmuje Faktor lub firma ubezpieczająca Twoje należności i nie musisz zwracać otrzymanej Zaliczki. W przypadku faktoringu z regresem (faktoringu niepełnego) dajemy Twojemu Kontrahentowi dodatkowy termin (okres regresu) na spłatę wierzytelności i koordynujemy proces monitorowania przeterminowań, przypominając dłużnikowi o istniejącej zaległości, zanim zostaniesz poproszony o zwrot wypłaconej zaliczki.

Tak, jeśli zakaz cesji zostanie zniesiony w formie pisemnej zgody odbiorcy.

Tak, Wielkopolski Fundusz Faktoringowy poinformuje pisemnie Twoich Odbiorców o cesji wierzytelności.

Skontaktuj się

Zadzwoń do nas i zapytaj o formę wsparcia faktoringowego

+48 690 611 211

Nasze osiągnięcia

Zobacz jak działamy

Szybka decyzja

Obsługujemy płatności naszych klientów

Zadowoleni klienci

Z naszych usług korzysta wiele firm

10+ Doradców

Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji

Zadaj pytanie

Preferujemy kontakt telefoniczny, skorzystaj z formularza po godzinach pracy.


NIP: 777 33 61 666 | REGON: 386077710 | KRS: 0000841745

Copyright © 2020 WFF.COM.PL